Banner

Nhà báo Dương Thanh Tùng

30-04-2012

 

Thành viên Đoàn Hành trình Tây Bắc

NHÀ BÁO DƯƠNG THANH TÙNG

Báo Thanh tra

Thành viên Đoàn thị sát

Đến từ Hà Nội

Bình luận (1)
túc bang
http://thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/56517/temidclicked/20/seo/Gioi-khao-co-dau-dau-du-khach-va-mo-hoi/Default.aspx
Ngày 26-07-2012,  2:7
Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):
Telex   VNI   Off